• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
       Sáng ngày 8/5/2018 Trường tiểu học Ngọc Xuân tổ chức ngoại khóa “Tuyên ...
CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA“TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC VỀ CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT NON NƯỚC CAO BẰNG”      Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, GV và học sinh trong nhà trường về tầm quan trọng của việc phát triển du lịch bền vững, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, với việc phát huy, bảo tồn các di sản địa chất và di sản văn hóa, góp phần thúc ...
> Xem chi tiết

Hội thi "Chúng em với Bác Hồ kính yêu"

Hội thi "Chúng em với Bác Hồ kính yêu"

Nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức Hội thi "Chúng em với Bác ...