1. Đ/c Nguyễn Hùng Cường - Ủy viên BTV tỉnh đoàn.

2. Đ/c Đoàn Lê An Ủy viên thường trực HĐND Thành phố