Năm 1972 trường cấp I Nà Kéo được thành lập - nay là Trường Tiểu học Ngọc Xuân