19/06/20  Tin của trường  13
       Ngày 4 tháng 5 năm 2020 học sinh trường Tiểu học Ngọc Xuân đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học kéo dài do ảnh hưởng của dịch Covid-19…
 05/05/20  Tin của trường  35
    Sáng ngày 20 tháng 01 năm 2020 trường tiểu học ngọc xuân tổ chức chương trình “chào xuân mới 2020”.
 04/05/20  Tin của trường  45
    Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đã ra quân dọn vệ sinh lớp học; lau cửa sổ, cửa kính, bàn ghế lớp học