VIDEO: MÀN MÚA HÁT TẬP THỂ TRONG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015 - 2016

Học sinh trường Tiểu học Ngọc Xuân múa hát tập thể trong Lễ khai giảng năm học mới.
Học sinh trường Tiểu học Ngọc Xuân múa hát tập thể trong Lễ khai giảng năm học mới.

 

 

Bài viết liên quan